Idea zrównoważonego rozwoju

Idea zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój w ICL nie jest wyłącznie słowem. Obecnie za sprawą paryskiego Prozumienia klimatycznego trwa przejście do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. W dłuższej perspektywie zrówoważona działalność jest szansą na właściwe działanie organizacji jaką jest ICL.

Kierując się zachodzącymi zmianami oraz silnym poczuciem odpowiedzialności wobec społeczeństwa, ICL wielokrotnie dowodziło swojej wiodącej pozycji w zakresie zrównoważonego rozwoju na rynku. Aktywnie współpracujemy tworząc wiele porozumień, takich jak Społeczna Odpowiedzialność, czy Zrównoważony Rozwój 2030, nie zapominając o innowacyjnych rozwiązaniach, które na stałe zmienią sposób pracy.

W celu uzyskania globalnego spojrzenia naszych celów i osiągnięć w zrównoważonym rozwoju prosimy o zapoznanie się z corocznym raportem Zrównoważopny Rozwój ICL.